loading

W oparciu o umowę zawartą z największym polskim zakładem ubezpieczeń PZU S.A. oferujemy dla swoich klientów specjalną ofertę ubezpieczenia pakietowego OC/AC/NNW/Assistance Polska na szczególnie korzystnych warunkach w miejscu zakupu samochodu. Wybierając naszą ofertę będziecie Państwo mogli korzystać z niskich stawek i specjalnych warunków ubezpieczenia przez sześć lat od chwili zakupu samochodu. W przypadku likwidacji szkody gwarantujemy Państwu niezbędną pomoc i najwyższą jakość obsługi.

Rodzaje ubezpieczeń w Pakiecie PZU

OC

Obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów kraju i za granicą. W ramach ubezpieczenia PSU S.A. przejmie odpowiedzialność materialną posiadacza pojazdu i wypłaca odszkodowanie osobom trzecim za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. 

AC

Ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia, zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową przed strata materialnymi związanymi z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia pojazdu bądź jego utraty w następstwie wypadku drogowego, kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia losowego.

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu powstałych w związku z jego ruchem. 

Assistance Polska

Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca pomoc techniczną i organizację pomocy medycznej dla kierowcy i pasażerów pojazdu w przypadku wypadku drogowego lub awarii samochodu. 

Więcej informacji uzyskacie Państwo w salonie sprzedaży oraz kontaktując się z naszą firmą pod nr tel. 087 5664828.

Gwarancja Serwisowa OPEL - Ubezpieczenie Kosztów Naprawy.

Nowy samochód objęty jest 2 letnią Gwarancją producenta. Aby zapewnić Państwu komfortową i bezpieczną eksploatację samochodu po zakończeniu gwarancji fabrycznej, oferujemy możliwosć wykupienia na 3-ci do 5-tego roku użytkowania Ubezpieczenia Kosztów Naprawy. Polisa Ubezpieczenia Kosztów Naprawy chroni właściciela samochodu przed niespodziewanymi wydatkami w przypadku wystąpienia awarii samochodu. Przy sprzedaży samochodu polisa przechodzi na nowego właściciela co z pewnością przyczyni się do łatwiejszego znalezienia nabywcy.

Ważne! - Ubezpieczenie Kosztów Naprawy można wykupić wyłącznie przy odbiorze nowego samochodu! Chętnie przekażemy bliższe informacje, zapraszamy. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w salonie.

Do góry